Pejzaž

Dalmatinski pejzaž - stara umjetnička slika.