Pejzaž
Dalmatinski pejzaž - stara umjetnička slika