Krka

Most preko rijeke Krke - poveznica između Zadra i Šibenika.