Visovac
Franjevački samostan Gospe od Milosti na otočiću Visovcu, rijeka Krka