Visovac

Franjevački samostan Gospe od Milosti na otočiću Visovcu, rijeka Krka.