Modro jezero

Imotski - gotovo 'suho' Modro jezero.