Iza Velebita
Stara kuća - daleko od dohvata gusara, 'zaštićena' Velebitom.