Skok pred let
Popni se na vrh litice, pa onda skoći.