Padina prema moru

Padina prema moru - objavljeno po odobrenju autora 'adratica.net'.