Čudnovata borovina

Čudnovata borovina - objavljeno po odobrenju autora 'adratica.net'.