Palagruža
Svjetionik Palagruža - objavljeno po odobrenju autora 'adratica.net'