Palagruža

Svjetionik Palagruža - objavljeno po odobrenju autora 'adratica.net'.